LAUKINĖ MADA

Išeinanti iš rėmų, be taisyklių ir suvaržymų – laisva. Neturinti ribų, išsišokanti, kai galima – viskas. Tokie ir baigiamieji Grimo dailininko specialybės studentų darbai ir jų interpretacijos LAUKINĖS MADOS tema.